Ingyenes elektronikus könyvtár

Hej, írás, helyesírás! 5. osztály -Feladatgyűjtemény a helyesírás kompetencia alapú fejlesztéséhez - Takács Marianna

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2011
FÁJL MÉRET: 12,69
ISBN: 9789639612389
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Takács Marianna

A Hej, írás, helyesírás! 5. osztály -Feladatgyűjtemény a helyesírás kompetencia alapú fejlesztéséhez könyvet letöltheti pdf epub formátumban ingyenes regisztráció után

Leírás:

Hej, írás, helyesírás! 5. osztály - Feladatgyűjtemény a helyesírás kompetencia alapú fejlesztéséhez leírása Ez a tanév jelentős fordulópontot jelent számodra az általános iskolai tanulmányaid során. A zökkenőmentes továbbhaladás elengedhetetlen feltétele, hogy biztos alapokkal rendelkezz. Érvényes ez a helyesírás területén is. Ebben a tanévben a már megszerzett ismereteid rendszerezésére kerül sor. S ha eddig kitartóan és alaposan dolgoztál, most learathatod munkád gyümölcsét. Eközben újabb ismeretekre is szert tehetsz. Természetesen a nyelvtani ismeretekhez kapcsolódóan. A helyesírási szabályok ismerete szükséges ahhoz, hogy tudatosan ellenőrizhesd munkádat. Ezek a helyesírási szabályok A magyar helyesírás szabályai című könyv alapján vannak megfogalmazva. Ezért a helyesírási szabályzat használatának megtanulása is fontos feladatod lesz a tanév során. Ennek a munkád javításakor is nagy hasznát veheted. A szabályok előtti Ugye, tudod?, Tudnod kell:, Jó, ha tudod! bevezetők utalnak arra, hogy már tanult helyesírási ismeretet tartalmaz a szabály, a jelenlegi tanévben feldolgozott ismeretekhez tartozik, vagy a következő évek anyagát készíti elő. A Ne felejtsd el! kezdetű szövegrészek pedig segítenek átismételni, rendszerezni a tanultakat. Az egyes fejezeteket viccek színesítik, a rejtvények pedig próbára teszik nyelvi leleményességedet. A példaszövegek tartalma szorosan kapcsolódik más tantárgyakhoz. Az idézetek jó részében az irodalomórán feldolgozott prózai és verses alkotásokra ismerhetsz. Ezenkívül más irodalmi értéket képviselő idézeteket is találsz. Számos lehetőséged kínálkozik a történelmi, biológiai stb. témájú szóanyagok írásának begyakorlására. Fontos követelmény, hogy az írásbeli szövegalkotás során ne csak a fogalmazásra, hanem a helyesírásra (és a külalakra) is kellő gondot fordíts. Ezt is gyakorolhatod a már tanult fogalmazási műfajokhoz kapcsolódóan. A jó helyesírás a nyelvi műveltség fontos része. Ennek megszerzése a te igyekezeteden is múlik. Az élet bármely területén kell írásban megnyilatkoznod, ha helyesen írsz, értékesebbé válik az írásmunkád, és kedvezőbb a rólad alkotott vélemény is. ISMÉTELJÜNK! HANGOK-BETŰK Az ábécé és a betűrend Helyesírásunk alapelvei A kiejtés szerinti írásmód 1. Alakváltozatok 2. A magánhangzók jelölése 3. A mássalhangzók jelölése A szóelemzés szerinti írásmód 1. A mássalhangzók minőségi változásai 2. A -t végű igék írásmódja 3. A mássalhangzók mennyiségi változásai A hagyományos írásmód 1. A j hang kétféle jelölése 2. A családnevek hagyományőrző jelölése Az egyszerűsítő írásmód Mit tanultál a helyesírási alapelvekről? SZÓTAGOLÁS – ELVÁLASZTÁS ISMÉTELJÜNK! A MEGOLDÁSOK GYŰJTEMÉNYE TOLLBAMONDÁSRA AJÁNLOTT SZÖVEGEK A TALÁLÓS KÉRDÉSEK, REJTVÉNYEK MEGFEJTÉSE

...közzé fejlesztése az olvashatóság, a rendezettség és a helyesség igényével ... DOC www.kolcsey-szajol.hu ... . A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében készség az önálló hibajavításra, önkontrollra. A helyesírás értelemtükröztető lehetőségeinek ismerete és felhasználása. A szövegfonetikai eszközök szerepének fölismerése és igényes alkalmazásuk különféle szövegek értelmezésében, felolvasásában, memoriterek ... A feladatokminden érzékszervet bevonnak a tevékenységek körébe.A tankönyv ... DOC Hang- Szín- Tér Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú ... ... ... A feladatokminden érzékszervet bevonnak a tevékenységek körébe.A tankönyv a feladatmennyiség és a munkáltatás miatt önállóan is alkalmas a pedagógiaididaktikaicélok elérésére, de a könyvhöz a magyar nyelv és irodalom tantárgyon belül aBeszéd és olvasás munkafüzet, a Beszéd és anyanyelv - Nyelvtan-helyesírás ... 5. osztály Alapelvek, célok A gyakorlatok kapcsán a színház és színházi kifejezéssel való közvetlen kapcsolat kimutatása és ennek tudatosítása a cél, ugyanakkor fontos a játékélmény maga, és a játékban való közreműködés alapján a reális önértékelés feltételeinek megteremtése, valamint a magasabb óraszám ... Tanulást, tanítást segítő kiadványok jegyzéke a 2009/2010. tanévre A statisztikai kimutatások és az információk kritikus értelmezése, az esetleges manipulációs szándék felf...