Ingyenes elektronikus könyvtár

A magyar társadalombiztosítási és szociális ellátások rendszere - Homicskó Árpád Olivér

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2016
FÁJL MÉRET: 7,18
ISBN: 9789634142225
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Homicskó Árpád Olivér

Homicskó Árpád Olivér könyvek A magyar társadalombiztosítási és szociális ellátások rendszere epub elérhetővé válnak az Ön számára a weboldalunkon való regisztráció után

Leírás:

A magyar társadalombiztosítási és szociális ellátások rendszere leírása A szakkönyv elsősorban a tág értelemben vett szociális ellátások és igazgatás alapvető szabályainak megismerésére törekvő olvasók elsősorban a jogászképzésben, az igazgatási szakok alap- és mesterképzéseiben, valamint a szociális felsőoktatási képzésekben résztvevő hallgatók számára nyújt óriási segítséget. Mindezeken túl fontos segítséget nyújthat az ellátások igénybevevőinek is a különféle juttatások útvesztőiben való eligazodáshoz, valamint a jogalkalmazók számára is, akik pontosan szeretnék nyomon követni ezt a dinamikusan változó joganyagot. Dr. Hoffman István habilitált egyetemi docens, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék A szerző a Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Karán, a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéken egyetemi docens, valamint 2010 óta a Kar Nemzetközi és Tudományos dékánhelyettese. Az egyetemen szociális-társadalombiztosítási jogot, egészségügyi jogot és munkajogot oktat. Az egyetemen közszolgálati dolgozók részére továbbképzést tart egészségpolitika, nyugdíjpolitika, foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika és családpolitika témakörben. A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett, majd ezt követően a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett PhD-fokozatot. 2006-ban Marie Curie ösztöndíjjal kutatómunkát végzett a Bordeaux-i Montesquieu Egyetemen, Franciaországban. 2007-ben EMSS-Master A. Diplomat szerzett a Leuveni Katolikus Egyetemen European Masters Programme in Social Security szakon. 2009-ben Jogi Szakvizsgát tett, ügyvédi praxisát munkajogi és társadalombiztosítási jogi területen folytatja. 2011-ben posztdoktori ösztöndíjjal a Max Planck Institute for Social Law and Social Policy (München, Németország) keretében végzett kutatómunkát. Rendszeresen publikál munkajogi és társadalombiztosítási jogi szakcikkeket, tanulmányokat hazai és nemzetközi folyóiratokban.

...dkívül magas színvonalú, gyakorlatorientált képzéseink azonnal hasznosítható tudást adnak ... 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és ... ... . Oktatási helyszíneink jól megközelíthetőek. Több mint 8.000 hallgatónk közé egyházi és nem egyházi ... Források. Balogh Gábor (1996): Társadalombiztosítási ismeretek: Bevezetés a társadalombiztosítástanba, Corvinus Kiadó. Nyári János (2010): A társadalombiztosítás elvi alapjai, története és rendszere. Tanulmányi segédlet BCE.; Munkaerőpiac és szociálpolitika Közép- és Kelet-Európában (19 ... A magyar társadalombiztosítási és szociális ellátások ... ... . Tanulmányi segédlet BCE.; Munkaerőpiac és szociálpolitika Közép- és Kelet-Európában (1995), (szerk. Nicholas Barr), Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról * . A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányában, továbbá a szociális jogok érvényre juttatása érdekében, a társadalmi szolidaritás alapján, valamint a jövő ... melynek következtében társadalombiztosítás jelenlegi rendszere, összeomlik, az állami védőháló rendszer, pedig elszakad. ... A szociális ellátások társadalmi rendeltetése ... A magyar munkás-és társadalombiztosítás története.1968.Táncsics,Budapest 9.o. 10 Magyar Államkincstár - Egészségbiztosítás Pénzbeli Ellátás. A pénzbeli ellátások a társadalombiztosítás azon ellátásai, melyek esetlegesen bekövetkező baleset, betegség, illetve gyermek születése esetén a biztosított keresetveszteségét pótolja. A Belügyminisztérium 2015-ben indított rendszere, a Központi Érkeztető Rendszer (a továbbiakban: KÉR) szolgál, az együttműködő szervezetek közötti kommunikációra. ... A társadalombiztosítási és családtámogatási feladatokat ellátó igazgatási szervek felé irányuló, ... Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése ... A Magyar Államkincstár ellátja a központi szociális információs rendszerek (Igénybevevői Nyilvántartás, Szolgáltatói Nyilvántartás, Pénzbeli és Természetbeni Ellátások rendszere), valamint a rehabilitációs szakigazgatási rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. A MAGYAR TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERE, Szerző: Homicskó Árpád Olivér L'Harmattan Kiadó, 2017 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 18. §-a, 18/A-a szerint a jegyző, a járási hivatal a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából ... Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2017. november 1-től beolvadt a Magyar Államkincstárba. A fogyatékossági támogatással, családi pótlékkal, gyermekgondozási támogatással, anyasági támogatással valamint nemzetközi családi ellátással kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatok tekintetében a továbbiakban a Magyar Államkincstár jár el. Ezen ellátások ... Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Verzió: 2.2.00 Lekérdezői modul A rendszer felhasználóinak két csoportját különböztetjük meg, amely meghatározza a lekérdezhető adatok körét és a hozzáférés módját: 1. Homicskó Árpád Olivér - A magyar társadalombiztosítási és szociális ellátások rendszere - DVD, film, könyv, webáruház. A szakkönyv elsősorban a tág értelemben vett szociális ellátások és igazgatás alapvető szabályainak megismerésére törekvő olvasók elsősorban a jogászképz...