Ingyenes elektronikus könyvtár

Magyar jogtörténet - MEZEY BARNA

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2007
FÁJL MÉRET: 6,51
ISBN: 9789633899014
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: MEZEY BARNA

Itt található a Magyar jogtörténet könyv pdf formátumú könyve

Leírás:

Magyar jogtörténet leírása A magyar jog története messze a magyar keresztény államalapítást megelőző időkre visszanyúlik. Azokba az időkbe, amikor a magyar nép az Uralon túlról megkezdte vándorlásait, melyeknek végeredményeként eljutott a Kárpát-medencébe. Az ősi jognak kevés tanúságtevője van. A magyar írásbeliség közel egyidős Szent István királyságával, így csak a legújabb fejleményekről adhat hírt. De a magyarok történetéről beszámoló egykori írások, Bölcs Leó, Bíborban Született Konstantin, Dzsajháni, Ibn Ruszta és Gardizi feljegyzései egyaránt dokumentálják, hogy a magyarság jogrendben élt. Ez az ősi jog maradt fenn a consuetudo, a szokásjog keretein belül, s számos vonatkozásban megalapozta és meghatározta a magyar jogfejlődést. A kötet e fejlődés tendenciáit, a magyar jog forrásainak történelmi alakulását követi figyelemmel. Szól a magyar külső és belső forrásairól; a bizánci jog, a kánonjog, a germán jogok, az európai ius commune hatásairól, a római jog kései recepciójáról, s a szokásjog autonóm fejlődéséről. A kötet szerzői többségükben a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatói, s a szakjogágak kiváló művelői. A tankönyv rendszeres feldolgozásban tárgyalja a jogrendszer fejlődését, a jogtanítást, a jog tudományos művelésének alakulását, a jogtörténetírás, s a jogtörténet oktatásának nagy korszakait. Az intézménytörténeti fejlődés bemutatása során a könyv a magyar magánjog történetére, a magyar büntetőjog történetére és a perjogok történetére koncentrál, mivel ezek képezik azt a három nagy történeti oszlopot, melyre jelenlegi jogrendszerünk is támaszkodik. A harmadik, átdolgozott kiadásban a név- és tárgymutató mellett marginálisok is segítik a tanulást.

... életétől napjainkig kísérte vándorlásait, a A magyar jogtörténet korszakai: 22: A jogforrások: 29: Jogtanítás, jogtudomány: 46: A magyar jogtudó értelmiség a 18 ... Magyar állam és jogtörténet III. | Videosquare - Stream ... ... . századig: 48: Abszolutisztikus reformkísérletek - Természetjog: 52: A magyar reformkor és pandektisztika: 54: A magyar jogtudomány az I. világháború után: 58: A jogtörténetírás és a jogtörténet ... Mezey Barna szerk.: A magyar jogtörténet forrásai. Szemelvénygyűjtemény (Osiris tankönyvek, 2000) A MAGYAR JOGTÖRTÉNET FORRÁSAI SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY Szerkesztette Mezey Barna A magy ... Mezey Barna: Magyar jogtörténet - Alexandra ... .: A magyar jogtörténet forrásai. Szemelvénygyűjtemény (Osiris tankönyvek, 2000) A MAGYAR JOGTÖRTÉNET FORRÁSAI SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY Szerkesztette Mezey Barna A magyar jog története messze a magyar keresztény államalapítást megelőző időkre visszanyúlik. Azokba az időkbe, amikor a magyar nép az Uralon túlról megkezdte vándorlásait, melyeknek végeredményeként eljutott a Kárpát-medencébe. Az ősi jognak kevés tanúságtevője van. A magyar írásbeliség közel egyidős Szent István királyságával, így csak a legújabb ... Magyar elnevezése ítélőmester, jelzi, hogy a kor jogtudósai közé tartozott. Az írástudás és a jogismeret alkalmassá formálta a kancelláriát, hogy bekapcsolódjon a belügyi igazgatásba, a diplomáciai aktusok előkészítésébe, a törvénykezésbe is. I Lajos kettéválasztotta a kancelláriát: a nagykancellária végezte a ... Magyar jogtörténet, Jogtörténet, Állam- és jogtudomány. Válogatás a magyar közhitelesség irataiból 1441-1848. Documentary Histories. Magyar állam és jogtörténet I. , Prof. Horváth Attila. Felvétel hossza: 44p 27mp: Felvétel ideje: ápr 22, 2020: Feltöltés ideje: Sorra születtek a "magyar alkotmány- és jogtörténet", "magyar állam- és jogtörténet" címmel jelzett munkák, melyekben azonban szükségképpen megbomlott az egyensúly, s az alkotmánytörténeti szempontok váltak uralkodóvá. Elég ennek bizonyítására utalni a korszakolás jelentőségére. Magyar állam és jogtörténet III. , Prof. Horváth Attila magyar alkotmÁny- és jogtÖrtÉnet kÜlÖnÖs tekintettel a nyugati Államok jogfejl dÉsÉre Írta timon Ákos hatodik kiadÁs budapest grill karoly kÖnyvkiadÓhivatala 1919 . rovó aladár nyomdai m intérete budapesten. elŐszÓ a hatodik kiadÁshoz....