Ingyenes elektronikus könyvtár

A szent és a profán - Mircea Eliade

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2014
FÁJL MÉRET: 7,79
ISBN: 9789632275444
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Mircea Eliade

Itt található a A szent és a profán könyv pdf formátumú könyve

Leírás:

A szent és a profán leírása Mircea Eliade a vallást, ezt a szimbolikus létgyakorlatot tekinti a különböző kultúrák közötti közvetítő elemnek. Így kutatásai is mindenekelőtt azokra a nyelvi fordulatokra, illetve magatartásbeli helyzetekre összpontosulnak, melyek egy volt, illetve jövőbeni kulturális egyneműség egykori vagy épp eljövendő emlékezetét őrzik, ígérik. Számára a vallásban az az emberi lényeg mutatkozik meg mely antropológiai sajátja minden halandónak, s ami az istenhit elegyítő vonzerejében a kultúrfokok egyenetlenségeit perspektivikusan megszüntetni képes. Eliade a kultúrát az egyénnek a mindenségben való lélektani jelenléteként fogja fel, s e tekintetben a valaha elveszett s az "örök visszatérés" hitében egykoron feltétlenül visszaszerezhető egzisztenciális egység letéteményesének is az individuumot tekinti. Míg vallástörténeti kutatásaiban a lét egyneműségének mitikus hagyományát akarja újjáteremteni, addig szépprózai művei inkább a külvilág formabontó hatásaival foglalkoznak. A Kelet Európából rég kiszakadt, román származású tudós ösztöneiben azóta is elevenen őrzi szűkebb szülőhazája sajátos, ellentmondásos dimenzióit. Regényei, novellái e dimenziók disszonanciáját ötvözik az anyanyelv elveszett harmóniáival.

...ő, a szokásos időtartam, amelyben a vallási jelentőség nélküli események zajlanak ... A szent és a profán - Magyar Szemle ... . Az ünnep mindig szent és profán egyben, de lehetőséget kínál arra, hogy egy pillanatra kitekintsünk véges és szegényes létünkből, hogy felemeljük közösen szívünket egy felettünk álló, nálunk, húsvér embereknél nemesebb cél érdekében. Hogy tegyünk a jövőért, cselekedjünk a közösségünkért, mely nélkül élni lehet ugyan, de nem érdemes. A szent ugyanis a kiállítás esetében - és tényleg remélem, hogy így is van - nem ... Könyv: A szent és a profán (Mircea Eliade) ... . A szent ugyanis a kiállítás esetében - és tényleg remélem, hogy így is van - nem, vagy nem elsősorban a (katolikus) vallási tartalmakat fedi, hanem sokkal inkább vonatkozik magára a művészetre, a profán pedig az értelmezésre, a művészet szentségének értelmezésére; arra, ami nem is lehet más, csakis profán ... Szent és profán - örök és mulandó - vallásos és vallástalan - transzcendens és materiális - tradicionális és modern: ezek a kulcsszavai a neves vallástörténész, Mircea Eliade egyik legismertebb művének. A történelem folyamán az ember egyre jobban eltávolodott az égtől, és egyre közelebb került a földhöz ... Szent és profán. szerző ... De amiatt mindenképpen szentképek, hogy szenteket ábrázolok, akik a valamikori emberek példaképei voltak - és talán ma is lehetnek azok. Hiszen a szentek szenvedtek, mert tiszteletre méltó tetteket hajtottak végre, és mert mártírhalált haltak sokan közülük. ... A „profán" pedig csak a „színe", felülete mindannak, ami körülvesz minket. Két módja a létezésnek, két egzisztenciális helyzet. A szerző kutatja még a szent teret, a szent időt, a természet szentségét és benne az ember létének megszentelését is. A szent és a profán szerelem általában éles kontrasztban áll, szent és világi szereplők érzéki, kacér tekintettel csábítanak. Így kerül ebbe a szekcióba a legaszkétikusabb szent, Keresztelő Szent János, aki Caravaggio ecsete nyomán pikáns pillantásokat vet a nézőre, Bernini Szent Sebestyénje, akit a melegek is ... Szent és profán filmen. Az izraeli filmhéthez kapcsolódva Szent és profán az izraeli filmművészetben címmel tart előadást Dr. Balázs Gábor december 3-án 19 órakor a Puskin mozi kávézójában. Az izraeli mindennapokban és a művészet különböző területein a szent és a profán témák, a természetfeletti és a ... A szeretkezés a férfi és a n ő szellemi és lelki összetalálkozásának végeredménye. A profanizált párkapcsolat a testiséggel indul. A szerelem szent. A megemelkedettséget nélkülöz ő szenvedély profán. Ha az ember ráébredt isteni természetére és a lelki fejl ő dés útját járja, már nem akarja megspórolni az ... Szent és profán. Hegynek felfelé, rögökön, köveken botladozva a szűk ösvényen csattant néhány ág a pofámba, Ám odafent átélhettem, ahogy a kilátást látván landolt egy csepp szent belém is, a profánba. Természetesen szent valóságokról van szó, mert a szent a tulajdonképpeni valóságos. Ami a profán szférájához tartozik, annak nincs része a létben, mert a profánt ontológiailag nem alapozza meg semmiféle mítosz, és nincs példaadó mintája. Így például, mint látni fogjuk, a szántás-vetés az istenek vagy a kultúrateremtő hősök által kinyilvánított rítus és ... Szent és profán a kereszten Bátori Anna / Prizma 2013. március 28. Cristian Mungiu legújabb filmjében ismét a rendszernek kiszolgáltatott nők kapják a főszerepet, ám ezúttal az elnyomó hatalom nem a kommunista rezsim, hanem az ortodox egyház....