Ingyenes elektronikus könyvtár

A cigány népesség a gazdasági-társadalmi térszerkezetben - Cserti Csapó Tibor

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2011
FÁJL MÉRET: 9,78
ISBN: 9786155181412
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Cserti Csapó Tibor

Az összes Cserti Csapó Tibor könyv, amelyet olvastat és letöltött tőlünk

Leírás:

A cigány népesség a gazdasági-társadalmi térszerkezetben leírása Cserti Csapó Tibor a PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszékének docense, több évtizede foglalkozik a magyarországi cigányság társadalmi helyzetének kutatásával. 2003-ban szerzett doktori fokozatot a pécsi Földtudományi Doktoriskolában társadalom-földrajzi témában, majd 2010-ben habilitált a Neveléstudományi Doktori Iskolában a neveléstudományok területén. Ahogy azt egyik lektora megfogalmazza: a szerző „mint tanár és mint kutató is kettős identitású. Egyfelől beágyazódott a regionális földrajzi közösségbe, másfelől pedig nevet szerzett magának a romológia oktatásában és művelésében … egyik a másikra hat, kiegészítve és elmélyítve egymást.” A szerző komplex látásmódját jellemzi, hogy úgy ír a hazai cigányság társadalmi jellemzőiről, hogy miközben kiragad és elemez egy-egy területet – a demográfiai helyzet, az iskolázottság, a munkaerő-piac problematikája, az életkörülmények alakulása, stb. – rámutat az azok közötti összefüggésekre, oksági viszonyokra. Nem csak a cigányokról tudunk meg többet, de ezeket az ismereteket a magyar társadalom és gazdaság fejlődésébe helyezi. S nem csak a jelennel foglalkozik, de történetiségében láttatja a probléma gyökereit, s ahol kell a jövőbe is tekint prognosztizál. A könyvet ajánljuk a téma iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönségnek, de hasznos tananyaga lehet a romológia kurzusokon túl a szociológia, szociális munka szakok hallgatóinak és a tanárjelölteknek is.

...pesség lélekszámának alakulása 44 5 ... PDF Szabóné KármánJudit A magyarországi roma/cigány értelmiség ... ... .2. Születési mutatók 48 5.3. [email protected] +36 72 215 781; 7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1; Kronosz Könyvek; Mandulavirág - Könyvkereskedés; INSTITUTIO© Könyvkiadó A cigány népesség a gazdasági-társadalmi térszerkezetben. Pécs: PTE BTK Oktatáskutató Központ, Virágmandula Kft. Csongor Anna - Szuhay Péter 1992. A roma és a parnó (fehér) népesség közötti feszültségek, illetőleg a cigány közösségek és az állam közötti problémák fő okaként a politikusok és jogalkotók a roma életmódot nevezték meg, s ezt is vették célba a karhatalom és a jog minden lehetséges eszközével (1724,1769,1783). Tibor (2011): A cigány népesség a t ... A cigány népesség a társadalmi-gazdasági térszerkezetben ... ... . Tibor (2011): A cigány népesség a társadalmi-gazdasági térszerkezetben. Metszéspontok. (E-book), ISBN 978 615 5181 42 9, PTE BTK Oktatáskutató 3.A magyarországi cigány/roma népesség társadalmi problémái, azok hatása a közoktatásra. Irodalom: Szabóné Kármán Judit: A roma/cigány népesség helyzete Magyarországon. In Kopp. Mária (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008. Budapest Semmelweis Kiadó. A cigány népesség a gazdasági-társadalmi térszerkezetben Cserti Csapó Tibor A tanulmány eredményei szerint a cigány népesség ma is kisebb településeken koncentrálódik: 37,8 százaléka falvakban, 32,8 százaléka városokban, 15,1 százaléka megyeszékhelyen vagy megyei jogú városban, és 14,3 százaléka Budapesten lakik. Üdvözlöm az Adamobooks.com webáruházban! - Adamobooks.com Mindent összevéve nyugodtan mondhatjuk, hogy a cigány népesség nagyobb felénél tehát több, mint 160 ezer embernél megoldhatatlan az ivóvíz ellátás, és nagy esély van arra, hogy az év nagy részében szennyezett vizet isznak. Ebben különben a cigányok nem állnak egyedül. térség az ország egyik, gazdasági-társadalmi szempontból legelmaradottabb kisrégiója, amely a hozzá kapcsolódó 20 siklósi településsel együtt a néprajzi ... ségek száma és a cigány népesség száma, illetve aránya, valamint társadal-mi-gazdasági helyzete között mutatható ki. Elemzésünk során igyekeztünk A Cigany Nepesseg a Gazdasagi-Tarsadalmi Terszerkezetben: Tibor Cserti Csapao: 9786155181412: Books - Amazon.ca Ezeken a helyeken növekszik leginkább a cigány népesség: két olyan megye is van, ahol már minden harmadik gyerek cigány. Demográfiai forradalom zajlik Magyarországon, az iskolások között a pedagógusok jelzése alapján két olyan megye is van, ahol minden harmadik gyermek cigány ... A könyv drámai és provokáló történet egy szervezetről, a maffiáról, amely leleményesen kihasználta a világháború adta helyzetet, hogy visszaszerezze g... Jelentősen előrehaladt a cigány népesség nagy­városi gettókban való koncentrálódásának, folyamata is. Budapesten például 1971 és 1986 között megháromszorozódott: 2,7%-ról 8,3%-ra emelkedett a ci­gánygyerekek általános iskolás tanulókon belüli aránya a leginkább slumosodó belső pesti kerületekben, és ez a ... Tanulmányok a cigányság iskolázásáról és felemelkedéséről A MAGYARORSZÁGI ROMA /CIGÁNY NÉPESSÉG DEMOGRÁFIAI MUTATÓI..... 21 2.3. A HAZAI CIGÁNYSÁG LAKHATÁSI HELYZETE..... 23 2.4. A MAGYARORSZÁGI ROMA /CIGÁNY NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGI HELYZETE..... 25 2.5. A ROMA ... A gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális változások következtében azonban a ... cigány - és nem cigány - tehát költözés nélkül vált falusiból városivá. Ez a fo-lyamat egyaránt érintette a cigányokat és a nem cigányokat. Jelenleg 227 ezer cigány lakik községekben, a teljes cigány népesség 39,9 százaléka. I. 4. táblázat A népesség megoszlása a településtípusok között, 1970...