Ingyenes elektronikus könyvtár

Kurt Cobain - Naplók - Kurt Cobain

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2015
FÁJL MÉRET: 9,94
ISBN: 9789638453754
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Kurt Cobain

A legjobb Kurt Cobain - Naplók pdf itt található

Leírás:

Kurt Cobain - Naplók leírása A gi­tár­szó­ló­kon él­vez­ke­dő, nyá­las me­tál­ból ő csinált megint fel­for­ga­tó, bom­lasz­tó, szü­lő­riasz­tó rock­ze­nét, a „mi­nél sza­rab­bul szól, an­nál jobb” punk­ból vad, de me­lo­di­kus MTV-slá­ge­re­ket. Azt hit­te, ki­megy a di­vat­ból a rassziz­mus, a szexiz­mus, a bun­kó­ság, de csak Jon Bon Jo­vi ment ki a di­vat­ból, ő is csak egy idő­re. Per­sze széte­sett, mint min­den­ki, aki túl tehet­sé­ges, túl kor­sza­kos, túl ér­zé­keny, túl tu­da­tos, túl za­vart, túl so­kat lö­vi ma­gát, túlsá­go­san hisz abban, hogy a rend­szer be­lül­ről szét­ro­haszt­ha­tó. Ön­gyil­kos lett, az öz­vegy ar­ra kér­te a ra­jon­gó­kat, kó­rus­ban kiált­sák a bú­csúz­ta­tón: „Segg­fej! Segg­fej!” Kurt Co­ba­in nap­lói za­var­ba­ ej­tő­ek, meg­rázóak, meg­vi­lá­gí­tó ere­jűek, he­lyen­ként mu­lat­sá­go­sak, más­hol szív­szo­rí­tóak, az elkép­zel­he­tő leg­kö­ze­lebb en­ged­nek a múlt szá­zad pop­kul­tú­rá­já­nak utol­só meg­ha­tá­ro­zó alak­já­hoz. Túl a szto­ri­kon, túl a ször­nyül­ködé­sen.

... (February 20, 1967 - April 5, 1994) was an American singer-songwriter and musician, best known as the guitarist and frontman of the rock band Nirvana ... Kurt Cobain - Montage of Heck | Nuskull Magazin ... .Regarded as a Generation X icon, he is considered to be one of the most iconic and influential rock musicians in the history of alternative music.. Born in Aberdeen, Washington, Cobain formed the band Nirvana with Krist ... Az említett otthoni videók sokkal inkább adnak alapanyagot a bulvárlapoknak, mintsem ad választ arra milyen ember volt Kurt Cobain. Aki erre szeretne választ kapni, annak inkább ajánlott a már előzőleg említett Naplók beszerzése. Másfél évvel eredeti megjelenése utá ... Kurt Cobain: Naplók (idézetek) ... . Aki erre szeretne választ kapni, annak inkább ajánlott a már előzőleg említett Naplók beszerzése. Másfél évvel eredeti megjelenése után végre magyarul is hozzáférhető Kurt Cobain, a Nirvana gitárosának és frontemberének kézzel írott naplója. A Naplók címmel kiadott könyvből nem a már jól ismert pop-ikon legendája köszön vissza, sokkal inkább egy zavart, láthatóan gondokkal küszködő,......