Ingyenes elektronikus könyvtár

A tökéletes akvárium - Jeremy Gay

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2020
FÁJL MÉRET: 10,59
ISBN: 9789634067771
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Jeremy Gay

Jeremy Gay könyvek A tökéletes akvárium epub elérhetővé válnak az Ön számára a weboldalunkon való regisztráció után

Leírás:

A tökéletes akvárium leírása Eb­ben a gaz­da­gon il­luszt­rált könyv­ben vá­laszt ka­punk a kö­vet­ke­ző kér­dé­sek­re. »Mi­lyen fel­sze­re­lé­sek­re lesz szük­sé­günk, és azok ho­gyan mű­köd­nek? »Mely hal­fa­jo­kat tud­juk tar­ta­ni, és azok­ból mennyit vá­sá­rol­junk? »Ho­gyan kell a víz hő­mér­sék­le­tét, kém­ha­tá­sát, só­tar­tal­mát és mi­nő­sé­gét sza­bá­lyoz­ni? »Mi­lyen nö­vé­nyek, kö­vek és más tár­gyak fe­lel­nek meg az ak­vá­ri­um dí­szí­té­sé­re? Köny­vünk lé­pés­ről lé­pés­re is­mer­te­ti a kü­lön­bö­ző ak­vá­ri­um­tí­pu­sok lét­re­ho­zá­sát, fenn­tar­tá­sát, va­la­mint rész­le­te­sen be­mu­tat mint­egy 90 hal­fajt. Kez­dő ak­va­ris­ták­nak és a ten­ge­ri ak­vá­ri­u­mok­kal most is­mer­ke­dő ha­la­dók­nak egya­ránt ajánl­juk ezt a köny­vet.

...okból A tökéletes világítás A legtöbb akvarista felső mesterséges világítás t használ, és a reflektort az akvárium elülső falához húzzák ... Külső akváriumszűrő | ABC-ZOO ... . Különböző hagyományos izzókat alkalmaznak, vagy fehér fényű (BS) fénycsöveket, valamint meleg fehér fényt (MRF). Ha teljesen tökéletes látványt nyújtó víz alatti tájat akarunk létrehozni az akváriumunkban, akkor ehhez a halak, növények, aljzat, kövek, halbújók mellet egy látványos akvárium háttérre is szükségünk lesz. Az akvárium háttér nagyon sokat hozzátesz az akvárium összképéhez, és teljessé teszi a dekorációját. A tökéletes akvárium leírása. Eb­b ... PDF Kezdeti lépések, alapvető tudnivalók az ... . Az akvárium háttér nagyon sokat hozzátesz az akvárium összképéhez, és teljessé teszi a dekorációját. A tökéletes akvárium leírása. Eb­ben a gaz­da­gon il­luszt­rált könyv­ben vá­laszt ka­punk a kö­vet­ke­ző kér­dé­sek­re. »Mi­lyen fel­sze­re­lé­sek­re lesz szük­sé­günk, és azok ho­gyan mű­köd­nek? »Mely hal­fa­jo­kat tud­juk tar­ta­ni, és azok­ból mennyit vá­sá­rol­junk? Könyv ára: 3832 Ft, A tökéletes akvárium - Jeremy Gay, Ebben a gazdagon illusztrált könyvben választ kapunk a következő kérdésekre. Milyen felszerelésekre lesz szükségünk, és azok hogyan működnek? Mely halfajokat tudjuk tartani, és azokból mennyit vá Jeremy Gay - A tökéletes akvárium. Bolti ár: 4790 Ft. FIX. 4 071 Ft Állapot: új Termék helye: Budapest Eladó: lirakonyv (11868) Aukció vége: 2020/06/04 11:47:30 érdekel . FIX. 4 071 Ft érdekel . 12. Schöpflin Aladár: Vihar az akváriumban - Antik könyv év nélkül ... Jeremy Gay: A tökéletes akvárium. ... Milyen növények, kövek és más tárgyak felelnek meg az akvárium diszitésére? Könyvünk lépésről lépésre ismerteti a különbőző akváriumtípusok létrehozását, fenntartását, valamint résztetesen bemutat mintegy 90 halfajt. Kezdő akvaristáknak és a tengeri akváriumokkal most ... Tökéletes egyensúlyban volt az akvárium, egy évben két-háromszor kellett vizet cserélnem, akkor is inkább azért, hogy a talajról "összeporszívózzam" a szmötyit, a víz fél év után sem volt rossz szagú, és kristálytiszta volt, a halak éltek, mint hal a vízben, a növényeim szaporodtak, ismerősöknek is jutott a ... Jeremy Gay: A tökéletes akvárium. Köny­vünk lé­pés­ről lé­pés­re is­mer­te­ti a különbö­ző ak­vá­ri­um...